• bilgi@segm.org.tr

GençSEGM

segm genç

SEGM Gençlerle Büyüyor

Toplum ve çalışma yaşamında sürdürülebilir eğitim, gelişim ve mükemmellik anlayışını destekleyen çalışmalar gerçekleştiren SEGM, geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerin sürdürülebilirliğe dair duyarlılıklarından ve enerjilerinden güç alıyor, ihtiyaç duyulan dönüşüme giden yolda yarının liderlerinin donanımlarını yükseltiyor, fark yaratacak projelere imza atıyor.

SEGM üretimini genç fikirlerle güçlendirmeyi, yol haritasını iş hayatına atılmak üzere olan nesillerin beklentileri ile netleştirmeyi, yarının dünyasında sürdürülebilirliğe dair daha geniş bir etkiye sahip olabilmeyi hedefliyor.

GençSEGM Üyeleri Kimlerdir?
Yaşamın her alanında ortaya konulacak sürdürülebilirliğe ilişkin tüm çalışmalara ve Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına da (SKA) hizmet edecek biçimde katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik yolculuğunda topluma ve ekosisteme değer katmak isteyen, kendi yaşam biçimlerini bu yönde düzenlemeye gönüllü olan duyarlı ve donanımlı gençlerdir.

Nasıl GençSEGM Üyesi Olunabilir?
SEGM, 17 kalkınma amacı odağında yapılandırılmış çalışmalarda görev almaya gönüllü tüm ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencilerini GençSEGM üyesi olmaya davet ediyor.

İlgili formu dolduran ve form üzerinde sürdürülebilirlik odağında kendine ve topluma yatırım yapmaya dair hedeflerini paylaşan üniversite öğrencileri arasından seçilecek olan GençSEGM üyeleri, SEGM çatısı altında bireysel gelişimlerine ivme kazandırırken toplumda fark yaratacak çalışmalara da imza atıyorlar.

SEGM Genç Üyelerinden Ne Bekliyor?
SEGM, genç üyelerinden aidat talep etmiyor, Dernek Vizyon, Misyon ve Etik Değerleri çerçevesinde emek vermelerini, çalışmalara etkin katılım göstermelerini, yaratılan fırsatlardan yararlanmalarını, ilgili projelerin çevrelerinde yayılımına destek olmalarını bekliyor.

SEGM, genç üyelerinin sürdürülebilirlik odağındaki beklentileri, ihtiyaçları, hassasiyetleri doğrultusunda proje geliştirmelerini ve yapılandırmalarını, değişimi tetikleyecek adımlar atmalarını hedefliyor.

Kendisi de genç bir STK olan SEGM tüm üyelerinin iş hayatına atıldıktan sonra sürdürülebilirliğe dair sahip oldukları deneyimi paylaşmalarını, donanımlarını kendi ekosistemlerinde toplumsal fayda yaratmak adına kullanmalarını amaçlıyor.

SEGM Genç Üyelerini Nasıl Destekliyor?
SEGM
     • genç üyeleri ile birlikte pratik uygulama alanları bulunan katma değeri yüksek projeler üretiyor ve geliştiriyor,
     • genç üyelerinin sürdürülebilirliğe dair değişimi başlatabilmeleri için rehberliklerini üstleniyor,
     • SEGM Akademi ve/veya SEGM Akademi iş birliği ile gerçekleşen eğitimlerin uygun olanlarında kontenjan dahilinde ücretsiz GençSEGM üye katılımını destekliyor,
     • yer aldığı webinar, panel, konferans gibi bilgi paylaşım mecralarından uygun olanlara ücretsiz GençSEGM üye kaydı alıyor,
     • genç üyeleri için staj fırsatları yaratmaya gayret gösteriyor,
     • genç üyelerine özel ücretsiz eğitim/sertifika programları açıyor,
     • genç üyelerine Dernek çatısı altındaki projelerde aktif görevler vererek iş dünyasına yönelik deneyimlerini artırıyor,
     • mentor-mentee programları ile genç üyelerinin gelişimine katkı sunuyor,
     • genç üyelerine öz geçmişlerinde konumlandırabilecekleri vizyoner bir derneğin aktif üyesi olma ayrıcalığını kazandırıyor,
     • genç üyelerine yaşamları boyunca fikir alışverişini sürdürebilecekleri profesyonel bir network ortamı sağlıyor,
     • genç üyelerini iş hayatına atıldıktan sonra da SEGM üyesi olarak sürdürülebilirlik yolculuklarına devam etmeleri için cesaretlendiriyor.

GençSEGM'liler Toplumu Nasıl Destekliyor?
GençSEGM üyeleri yarattıkları, görev aldıkları, çalıştıkları her proje ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri ayrımları gözetmeksizin tüm topluma hizmet ediyorlar.

Üye Başvuru Formu

GençSEGM bizi bekliyor…

Enerjimiz, potansiyelimiz, yarına dair amacımız var. Bugün de amaca giden yolda adımlarımız olmalı. Fikirlerimiz, kararlarımız, emeğimiz ile çıkacağımız sürdürülebilirlik yolculuğunda SEGM rehberliğimizi üstleniyor, GençSEGM bizi bekliyor…

Hemen HAREKETE GEÇİN ve GençSEGM'e katılın!


GençSEGM'li olmak için hemen başvurun.