• bilgi@segm.org.tr

SEGM Hakkında

SEGM HAKKINDA

SEGM olarak odağımızda iki unsur bulunuyor: İnsan ve organizasyon.

İnsanın hayal ettiği, tanımladığı ve hayata geçirdiği organizasyonların verimliliği ve devamlılığı, yine insan unsurunun yetkinliğiyle mümkün hale gelir.

Toplum ve çalışma yaşamı, birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen iki dünya olmakla birlikte, üretkenlik ve çeşitlilik her iki dünyanın sürdürülebilirliği açısından olmazsa olmaz boyutlardır.

SEGM olarak dil, din, renk, etnik köken, cinsiyet ve yaş olmak üzere hiçbir ayrım yapmaksızın insan unsurunu destekleyen çalışmalar yapmayı, var olan çalışmalara katılmayı, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Bireyselden organizasyonel eğitim ve gelişime, yurt içinde ve yurt dışında, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirlik yolculuğunda hep birlikte ilerlemek ve değer yaratan projeleri hayata geçirmek için varız.

SEGM'in varoluş amacı, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürülebilir, nitelikli, sağlam temelli, fayda sağlayan; "yaşam boyu eğitim ve gelişim anlayışı"nın toplumda yaygınlaşması amacına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.


MİSYONUMUZ

Toplum ve çalışma yaşamında sürdürülebilir eğitim, gelişim ve mükemmellik anlayışını destekleyecek çalışmalar yaparak bireysel ve organizasyonel eğitim ve gelişime katkı sağlamak.


VİZYONUMUZ

Türkiye'de sürdürülebilir bireysel ve organizasyonel eğitim, gelişim ve mükemmelliğin pusulası olmak.


DEĞERLERİMİZ

İnsan ve Fayda Odaklılık: Dil, din, renk, etnik köken, cinsiyet ve yaş olmak üzere hiçbir ayrım yapmaksızın insan unsurunu destekleyecek çalışmalar yapıyor, var olan çalışmalara katkı sağlıyoruz.

Topluma Değer Katmak: Sürdürülebilir, nitelikli, sağlam temelli, fayda sağlayan "yaşam boyu eğitim ve gelişim anlayışı"nın toplumda yaygınlaşması amacına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Çeşitliliğe Saygı: Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyor ve çeşitliliğe saygı duyuyoruz.

İlham Vermek: Yaptığımız çalışmalarla bireysel ve organizasyonel alanda faaliyet gösteren bireylere ve kuruluşlara ilham vermeyi amaçlıyoruz.

İş birliği: Sürdürülebilirliği sağlamanın ve mükemmel sonuçlar alabilmenin iş birliği yaparak mümkün olacağına inanıyoruz.

Sürekli Gelişim, Yenileşim ve Çeviklik: Yeniliğe açık ve çevik olmanın önemine inanıyor, değişime hızla uyum sağlıyor ve çalışmalarımızı çeviklik felsefesiyle sürdürüyoruz gerçekleştiriyoruz.