• bilgi@segm.org.tr

SEGM Hakkında

NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM ve GELİŞİM?

Tüm toplumlar önce güvende olmak, barış içinde yaşamak, sonra ilerlemek ve kalkınmak, daha iyi hayat şartlarına sahip olmak isterler. Birleşmiş Milletlerin belirlediği on yedi kalkınma amacı da insanlığın hem bugününü hem de yarınını refah içerisinde geçirmesini sağlayacak bir eylem çağrısıdır aslında.

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

Ancak eyleme geçebilmek için önce farkındalığa, sonra da yetkinliğe sahip olmak gerekir.

Dinamik dünyada ihtiyaç duyulan yetkinlikler ise sürekli evrilir. Değişime ancak hayat boyu öğrenme kararlılığı alışkanlığa dönüşürse adapte olunabilir ve sağduyuyu koruyarak hızlı refleks göstermek yani gelişmek, eğitimin sürekliliği ile sağlanabilir.


NEDEN MÜKEMMELLİK?

Mükemmellik emek vermeyi, azmetmeyi ve çok çalışmayı barındıran cesur bir niyet, kendimize, çevremize, topluma ve dünyaya verdiğimiz bir sözdür aslında.

Mükemmellik yaklaşımı, her an değişen koşullara uyum sağlayarak, insanın veya kuruluşun "en iyiyi" aramasını tanımlar.

Yüksek hedefler belirlemek ve bu hedeflere giden yolda yürümek, gelişmek ve sürdürülebilir bir dünyayı inşa etmek için mükemmelliği dillendirmenin şart olduğuna inanıyoruz. O yüzden cesaretle, bu önemli kavramı hedeflerimiz arasında ilk sıraya koyuyoruz.


NEDEN SEGM?

Kurumlara verdiğimiz isimler odağı, duruşu, karakteri, hedefleri ve hatta hayalleri barındırsın isteriz.

Biz de sürdürülebilir öğrenmeyi eğitim ve gelişim odağında ele aldık, yanına da mükemmellik olgusunu yani daima iyileştirme hedefini ekledik ve SEGM'i 2019'un şubat ayında kimliğine kavuşturduk.

SEGM olarak dil, din, renk, etnik köken, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın insan unsurunu destekleyen çalışmalar yapmayı, var olan çalışmalara katılmayı, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürülebilir, nitelikli, sağlam temelli, fayda sağlayan, "yaşam boyu eğitim ve gelişim anlayışı"nın toplumda yaygınlaşmasını hedefleyen çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bireyselden organizasyonel eğitim ve gelişime, sürdürülebilirlik yolculuğunda hep birlikte ilerlemek ve değer yaratan projeleri hayata geçirmek için varız.


AMACIMIZ

Toplum ve çalışma yaşamında sürdürülebilirlik, eğitim, gelişim ve mükemmellik anlayışına katkı sağlamak.


VİZYONUMUZ

Bireysel ve kurumsal sürdürülebilirlik, eğitim, gelişim ve mükemmelliğin pusulası olmak.


DEĞERLERİMİZ

İnsan ve Fayda Odaklılık: Dil, din, renk, etnik köken, cinsiyet ve yaş olmak üzere hiçbir ayrım yapmaksızın insan unsurunu destekleyecek çalışmalar yapıyor, var olan çalışmalara katkı sağlıyoruz.

Topluma Değer Katmak: Sürdürülebilir, nitelikli, sağlam temelli, fayda sağlayan "yaşam boyu eğitim ve gelişim anlayışı"nın toplumda yaygınlaşması amacına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Çeşitliliğe Saygı: Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyor ve çeşitliliğe saygı duyuyoruz.

İlham Vermek: Yaptığımız çalışmalarla bireysel ve organizasyonel alanda faaliyet gösteren bireylere ve kuruluşlara ilham vermeyi amaçlıyoruz.

İş birliği: Sürdürülebilirliği sağlamanın ve mükemmel sonuçlar alabilmenin iş birliği yaparak mümkün olacağına inanıyoruz.

Sürekli Gelişim, Yenileşim ve Çeviklik: Yeniliğe açık ve çevik olmanın önemine inanıyor, değişime hızla uyum sağlıyor ve çalışmalarımızı çeviklik felsefesiyle sürdürüyoruz gerçekleştiriyoruz.