• bilgi@segm.org.tr

SEGM Ödül

img
Amaç ve Prensipler

Nitelikli eğitim, bireylerin sahip olması gereken temel haklar arasında yer alır. Gerek örgün gerekse yaygın eğitim modellerinin öğrenme ihtiyacına uygun tasarlanmış eğitim ve gelişim programlarını içermesi beklenir. Eğitim ve gelişim programlarının sürdürülebilir olmasının bireyler ve toplum üzerinde yarattığı dönüştürücü ve geliştirici etkisi çok büyüktür.

Kurumsal sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim bağlamlarında ele alınması gereken bütüncül bir yaklaşım içerir. Sürdürülebilirlik yönetimi stratejik ve hedef odaklı eylem planları ile hayata geçirilir. Sürdürülebilirlik odak alanlarının hayat geçirilmesi için sürekli, kapsayıcı, çalışan ve paydaş temelli bir eğitim gelişim yönetimi yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlayışı benimseyen kuruluşlar sürdürülebilir öğrenme prensipleri ile hedeflerine daha da yaklaşmakta ve ekosistemde ilham veren, örnek alınan kuruluş olarak yerini almaktadırlar.

SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülü ile sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen, bireysel ve kurumsal gelişime değer veren kuruluşların katılımının sağlanması, kuruluşların halihazırda uyguladığı öğrenme programlarının ödüllendirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılarak eğitim gelişim ekosistemine ilham vermesi amaçlanmaktadır.

SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülüne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ, start-up, belediyeler kamu ve sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf) başvuru yapabilir. Sürdürülebilir iş modelleri ile etki alanını büyüten ve uluslararası alana yayılan proje başvuruları da ödül değerlendirme süreci kapsamındadır.
a) Başvurular başvuru formunda yer alan ve ölçülebilir çıktıları hedefleyen bilgiler kapsamında yapılır.
b) Uygulamaya geçmemiş, 3 dönemlik verisi bulunmayan proje aşamasında olan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
c) Kurumlar her bir proje için ayrı bir başvuru formu doldurarak ve ayrı kayıt ücreti ödeyerek ödül kategorisine başvuru yapabilirler.
d) Son başvuru tarihine kadar tüm başvuru sürecini tamamlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
e) Kuruluş tarafından doldurulan ödül başvuru formu ile kuruluşun evrak, izin ve yetkileri temin ettiği onaylanmış olur.
f) SEGM ödül ekibi tarafından kazanan adaylar ödül töreni sırasında açıklanır.
g) SEGM, başvuru yapan kurumların son onayını almadan, başvuru formunda yer alan bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflara ifşa etmez.
h) SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülüne başvuran ve kazanan ve kuruluşların hepsi, proje isimlerinin yayınlanmasına ve Ödül Töreni’nde çekilen; ses, görüntü, film ve fotoğraflarının yayınlanmalarına izin vermiş sayılır.
i) SEGM, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülüne aday olmanın sonucunda oluşabilecek herhangi bir zarar, kayıp, borç ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Ön Başvuru Son Tarih 10.05.2024
Ön Başvuru Bilgilendirme Toplantısı 17.05.2024
Başvuru Son Tarih 14.06.2024
Başvuru Dosyasının Teslim Edilmesi 12.07.2024
Başvuru Dosyasının Değerlendirilmesi 12.07 - 29.08.2024
Kuruluş Sunumları 16.09 - 20.09.2024
Ödül Töreni 6.11.2024
SEGM tarafından belirlenmiş ve başvurunun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacak bilgiler aşağıdaki ÖDÜL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI'nda yer almaktadır.

BAŞVURU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Ön Değerlendirme
Başvuru Dosyası SEGM’in Ödül Ekibi tarafından ön değerlendirmeden geçirilir.

Değerlendirme
Değerlendirmeye alınan eğitim gelişim programları değerlendirme ekipleri tarafından SEGM ödül kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Ödüllendirme
Değerlendirme ekiplerinin raporu göz önünde bulundurularak SEGM ödül ekibi tarafından ödül kazanan eğitim gelişim programlarına karar verilir.

Ödül Seviyeleri
  • SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Programı Ödülü
  • SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Programı Teşvik Ödülü

Üye Olan Üye Olmayan
SEGM Sürdürülebilir Eğitim ve Gelişim Programı Ödülü 10.000 TL 14.000 TL

*Başvuru ücretine %20 KDV eklenecektir.


Hesap Adı: Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği İktisadi İşletmesi

IBAN: TR64 0006 4000 0011 0254 5530 47

Başvuru ücretleri, başvuru formunun tesliminden sonra en geç 15 gün içinde (en son 09.06.2023) belirtilen banka hesabına yatırılmalı ve banka dekontu SEGM’ e odul@segm.org.tr adresine ulaştırılmalıdır. Ödeme bilgileri bu sürede iletilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Aşağıda yer alan Başvuru Formu'nu doldurarak odul@segm.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU