• bilgi@segm.org.tr
img
SEGM BİRLİKTE ÖĞRENME ÇEMBERLERİ

Birlikte Öğrenme Çemberi Nedir?

Hızla değişen ve dönüşen dünyamız koşullarında ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ışığında iş dünyası profesyonellerinin birlikte öğrenmesini ve deneyim paylaşımını kolaylaştıran bir platformdur.

Neden Birlikte Öğrenme Çemberi?

Sürdürülebilirlik, eğitim, gelişim ve mükemmellik kültürünü güçlendirerek bugünü anlamak ve geleceğe hazır olmak, birbirinden öğrenmek, farklı açılardan bakabilmek, sinerji yaratmak ve yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunmak.

Birlikte Öğrenme Çemberi Nasıl Çalışır?

Belirlenmiş bir tema etrafında, yarı yapılandırılmış katılımcı moderasyon ile desteklenen ve uzmanlığın birikiminden yararlanarak birbirinden öğrenmeyi sağlayan, tüm katılımcıların eşit ve aktif katılımının beklendiği bir yöntem uygulanır.

Çember Temaları

Çember temaları SEGM yönetimince belirlenebileceği gibi, çember üyeleri tarafından da önerilebilir. Başlangıç olarak aşağıdaki temalarda çemberler oluşturulacaktır.

* Değişim
* Sürdürülebilirlik
* Kurumsal Çeviklik
* Kurumsal Dayanıklılık
* Kurumsal Gelişim
* İnsan ve Kültür
* İnovasyon
* Bireysel Gelişim

Kimler Katılabilir?

Belirlenmiş tema kapsamında uzman olan ve/veya konuya ilgi duyan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş gönüllü profesyoneller. Her çemberin katılımcı sayısı 5-10 kişidir.

Ne kadar sürer?

Her çemberin çalışma dönemi SEGM yönetimi tarafından başlatılır ve süresi 6 aydır. Çember üyeleri bir araya gelme sıklığını ve ortamını (fiziksel/uzaktan) kendileri belirler.

Çıktısı Nedir?

Her çemberin dönem sonunda bir çıktı üretmesi beklenir. Bu çıktı, bir anket, araştırma, makale, infografik veya video materyali olabilir. Çıktının içerik çerçevesi çalışmanın başlangıcında SEGM yönetimi tarafından sağlanır.

Başvuru ve Kayıt
Çembere Katılım Formu

Çember üyeliği ücretsizdir.

Çember üyelerinden aktif katılım ve katkı beklenmektedir.