• bilgi@segm.org.tr

Ulusal Meslek Standartları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANI MESLEK STANDARTLARI

SEGM-Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği, MYK-Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANI" meslek standartlarını yazmak için görevlendirilen tek Sivil Toplum Kuruluşu oldu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2012 yılında Rio de Janeiro'da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları dünyamızın bugün karşı karşıya olduğu ağır sorunların bazılarını çözme yönünde oldukça cesur bir taahhüttür. On yedi hedefin tümü birbiriyle bağlantılıdır; diğer bir deyişle, birindeki başarı diğerlerinin dinamosu olacaktır. Bu on yedi amaca ulaşmak ancak kurumların ciddi sorumluluklar almaları, kanuni gerekliliklerin de üzerinde bir değişime imza atmaları ile mümkün olabilir.

Kuruluşların daha sürdürülebilir olabilmeleri için köklü prosedürler hazırlayarak, ciddi bir dönüşümü başlatmaları büyük önem taşımaktadır. Bu dönüşüm sürecine rehberlik edecek, işletmelerin sürdürülebilirlik performansının ölçülmesini ve geliştirilmesini sağlayacak Sürdürülebilirlik Uzmanları ise ya kurum bünyelerinde istihdam edilmekte ya da ilgili çalışmalar, alınan çeşitli danışmanlıklarla yürütülmektedir.

2020 yılı son çeyreğinde, LinkedIn üzerinden yapılan aramada 4.000'in üzerinde Sürdürülebilirlik Uzmanı profil kaydı olduğu görülmektedir, ancak ülkemizde sürdürülebilirlik uzmanlığının meslek standartlarına dair herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşabilmek ve gelecek nesle yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için standart sürdürülebilirlik prosedürlerinin benimsenmesi ve uygulanmasının önemini bilen SEGM, bu büyük eksiği ortadan kaldırabilmek adına uzmanlardan oluşan üyeleri ile bir araya gelmiş ve MYK ile yoğun bir çalışma başlatmıştır.

SEGM 2021 yılının başı itibariyle ilgili çalışmaların tamamlanabileceğini ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANI meslek standartlarının MYK resmi web sitesine ekleneceğini öngörmektedir.

Ayrıca ülkemizdeki ilk ve tek Sürdürülebilirlik Uzmanı Sertifika Programı'nın da hazırlıkları yine SEGM tarafından tamamlanmıştır.

segm.org.tr/segm-akademi-surdurulebilirlik-uzmani-sertifika-programi.html Bu çalışmalar doğrultusunda elde edilecek kazanımlar arasında; hali hazırda ilgili alanda hizmet veren tüm profesyonellerin meslek standartları çerçevesinde yetkinliklerini geliştirmeleri, yeni Sürdürülebilirlik Uzmanlarının ise ilgili kaynakları rehber ve referans olarak değerlendirmeleri bulunmaktadır.

Önce ülkenin, sonra dünyanın sürdürülebilirliği, ancak sistematik ve yoğun bir çalışma ile mümkün olacaktır.

SEGM, ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlama hedefi ile büyük öneme sahip görece bu yeni çalışma alanının, metodolojisi ve stratejisi kurgulanmış bir disiplin haline gelebilmesi için yapısal çalışmalarını sürdürecektir.
Sürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) meslek standardı hazırlama sürecinde şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek amacıyla SEGM tarafından hazırlanmış taslak meslek standardına ilişkin görüşlerin alınması aşamasına geçilmiştir.

Taslak meslek standardı ile ilgili 28 Şubat 2021'e kadar görüş verilebilecektir.

SSürdürülebilirlik Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Taslağı
MYK - Ulusal Meslek Standardı Görüş Talebi
Görüş ve Değerlendirme Formu